amos
 
 
. . . . . .
 
 
AJ ZVIERATÁ SÚ ŽIVÉ BYTOSTI
.
Hudobno-vzdelávací program AJ ZVIERATÁ SÚ ŽIVÉ BYTOSTI je zameraný na aktuálnu problematiku ochrany práv zvierat, s cieľom prebudiť v deťoch cit, aj zodpovednosť vo vzťahu ku zvieratám. Program sa dotýka aj tém, ako napr. starostlivosť o zviera, správny výber zvieraťa, útulky, pokusy na zvieratách, atď.
Niektorí ľudia sa správajú k zvieratám tak, akoby to neboli živé bytosti, ale nejaké neživé predmety, alebo veci. Zvieratá sú také isté živé bytosti ako sme my, rovnako dýchajú, prijímajú potravu, rodia sa a umierajú, pociťujú smútok aj radosť, pohladenie i bolesť. Veľa detí túži po nejakom zvieratku a zámerom nášho programu je upozorniť ich, že zviera nie je hračka, ale živá bytosť, ktorá si vyžaduje veľa lásky, trpezlivosti a starostlivosti, preto je dôležité pred kúpou alebo osvojením zvieratka, si toto všetko dobre a zodpovedne zvážiť. V televízii aj na internete sa často stretávajú aj s problematikou týrania zvierat a preto chceme ohľaduplnou a nedrastickou formou hovoriť aj o tejto téme, pretože týchto skutkov sa dopúšťajú, žiaľ, aj ich rovesníci.
.
.

Súčasťou programu je aj hudobná zložka, v ktorej hrajú dvaja hudobníci piesne naživo. Pomocou primeraných otázok sú deti vťahované do deja programu a za správne odpovede odmeňované.

Program je podporený video-projekciou.
Program je vhodný pre žiakov základných škôl.
Dĺžka programu je cca. 60 min.

Recenzia k programu:
"Vážení aktéri a tvorcovia, výchovný koncert tohto typu sme ešte nevideli. Žiaci aj kolegovia, boli nadšení prístupom, živosťou, aktuálnosťou, modernosťou. Tých 60 minút ubehlo veľmi rýchlo, bez nudy a hlavne všetci odchádzali s úsmevom na tvári. tak si predstavujeme "výchovné koncerty". Ďakujeme." (Mgr. Alena Tóthová, ZŠ Jahodnícka, Martin, máj 2016), program: Aj zvieratá sú živé bytosti.
 
"AmOs medzi nami 2011: Aj zvieratá sú živé bytosti, to je názov výchovného koncertu, s ktorým k nám prišli hudobníci umeleckej agentúry AmOs. Ich koncerty sú nám už dobre známe a teší nás, že sú vždy zábavné a poučné. Aj tentokrát sa so žiakmi porozprávali o zvieratkách, o ich životných potrebách, o starostlivosti o domáce zvieratá... Deti boli vtiahnuté priamo do diania koncertu, riešili úlohy, za ktoré dostali aj malé odmeny.
Deti sa výborne zabávali, tlieskali, tancovali a pýtali si aj prídavok. Len ťažko sa im odchádzalo po 60 minútach do tried. Ďakujeme aktérom koncertu a veríme, že budeme mať možnosť vypočuť si ich aj v budúcnosti" (ZŠ Horná Ždaňa, 2011).
 
"Pre žiakov I. stupňa dnes vystúpila umelecká agentúra Amos s výchovným koncertom pod názvom "AJ ZVIERATÁ SÚ ŽIVÉ BYTOSTI". Ku každodeným problémom patrí aj problematika ochrany práv zvierat. Cieľom dnešného vystúpenia bolo prebudiť v deťoch cit a zodpovednosť vo vzťahu k zvieratám.
Ďakujeme Umeleckej agentúre Amos za krásny a poučný program. Ich vystúpenie ocenili deti veľkým potleskom" (ZŠ Moldava nad Bodvou, 2011).
     
 
Umelecká agentúra Amos, o.z.; tel.: 0907 525 688, e-mail: amos.agentura@gmail.com