amos
 
 
. . . . . .
 
PREČO AmOs?

Naše výchovné koncerty sú:

 • orientované na žiakov
 • spracované a predvádzané modernou a pútavou formou
 • podporené video prezentáciou
 • náročnosť programov rozdelená do levelov
  (1.stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ, 1.+2. stupeň ZŠ, stredné školy, level pre špeciálne ZŠ)
 • hudobnú zložku tvoria piesne, hrané a spievané naživo, korešpondujúce s témou
 • informácie v programoch sú vždy aktuálne
 • konzultované s odborníkmi z praxe
 • slúžia ako doplnok vyučovania
 • ponuku tovrí 14 výchovných koncertov
 • možnosť využitia kultúrnych poukazov
 • programy sú objektívne a motivačné
 • programy nepropagujú žiadne výrobky, služby, náboženstvo, ani iné vnucovanie názorov, či presvedčení...
 • 12 ročná skúsenosť v produkcii výchovných koncertov
   
.
.
   
 
Umelecká agentúra Amos, o.z.; tel.: 0907 525 688, e-mail: amos.agentura@gmail.com