amos
 
RECENZIE - NAPÍSALI O NÁS
uvod koncerty recenzie kontakt
 

Chráňme zvieratá a Príbeh Slovenska: Dobrý deň, chcem sa Vám veľmi pekne poďakovať za skvelý výchovný koncert, či už po vedomostnej, ale aj kultúrnej stránke, veľmi sa nám páčilo. Prajem Vám veľa pracovných úspechov a ešte raz veľmi pekne ďakujem. (Marcela Č., ZŠ Dudince, apríl 2024)

Veselé Vianoce: "Veľmi pekne ďakujeme za uskutočnený Vianočný koncert v ZŠ Pribeta. Koncert sa žiakom veľmi páčil, pesničky boli krásne, atmosféra výborná. Žiakov ste rozospievali a roztancovali. Ďakujeme za vyčarené úsmevy v detských tváričkách a za vytvorenie príjemnej predvianočnej atmosféry. (PaedDr. Andrea B., december, 2023)

Veselé Vianoce: "S celým priebehom akcie, sme boli veľmi spokojní, zazneli krásne piesne, odborný výklad k tradíciám a zvykom Vianoc. Profesionálne vystúpenie oboch účinkujúcich." (ZŠ Spišské Bystré, december, 2023)

"PRÍBEH SLOVENSKA - V piatok si naša škola spestrila vyučovanie príjemným koncertom. Zavítali k nám veľmi sympatickí muzikanti - Oliver a Stanislav z agentúry Amos-Šipkovský z Banskej Bystrice. Ich hudobno-vzdelávací program sa zaoberá dejinami našej krajiny. Hovorené slovo doplnili hudobnou zložkou, v ktorej spievali a hrali na gitare a na kachóne populárne slovenské piesne. Chalani hrali naozaj vynikajúco, roztancovali a rozospievali nielen naše deti a pedagógov, ale mali obecenstvo aj na balkónoch sídliska. Tešíme sa na ďalší PROGRAM. ❤️" (Darina B., ZŠ Hurbanova, Martin, jún, 2023)

"Koncert Príbeh Slovenska je doplnený o hity slovenských kapiel. Piesne uzatvárajú a trefne dopĺňajú jednotlivé etapy dejín, súvisia s obdobím, o ktorom prednášajúci hovorí. Koncert je koncipovaný jasne, stručne, prehľadne. Žiakov zaujal. Je založený na faktoch, bez podsúvania vlastných názorov." (K.T., VnT, ZŠ II, apríl, 2023)

"Čo všetko predchádzalo osamostatneniu Slovenska sa žiaci Dvojky dozvedeli netradičným spôsobom – výchovným koncertom. Pútavá videoprojekcia ich okrem hovoreného slova vizuálne previedla našimi dejinami po súčasnosť s dôrazom na dôležité medzníky a osobnosti 20. storočia. Jednotlivé etapy príbehu Slovenska dotvárali slovenské piesne súvisiace s danou problematikou v podaní bratov Šipkovských. Chytľavé slovenské hity rámcovali jednotlivé obdobia dejín, pri ktorých si žiaci siedmeho až deviateho ročníka veselo pospevovali. Pozorne počúvali pútavý výklad a vytvorili si tak obraz o dlhej a nie raz ťažkej ceste k samostatnosti Slovenska. Tento rok slávime 30. výročie vzniku SR a aj touto zábavnou formou sme chceli vzbudiť u žiakoch národnú hrdosť, toleranciu, zdravý úsudok a triezvy pohľad na dejiny. Napokon poznanie histórie je dôležité, aby sme sa poučili z chýb minulosti a neopakovali ich v budúcnosti. (ZŠ II, Vranov nad Topľou, apríl, 2023)

Svet peňazí: "Dobrý deň, pán Šipkovský, veľmi pekne ďakujem za nádherné koncerty, ktoré ste odohrali v našej škole.
Spätná väzba na Vaše koncerty od kolegov a od detí bola veľmi priaznivá, všetci si to veľmi užili a pochvaľovali... Dúfam, že ste sa mali u nás fajn :-) a budeme sa tešiť na ďalšie stretnutie. Ešte raz ďakujem pekne. (riaditeľka, ZŠ Veľká Lehota, marec, 2023)

"Dobrý deň, píšem pár slov k výchovnému koncertu Príbeh Slovenska, ktorý sa uskutočnil na našej škole (Lakšárska Nová Ves). Všetci učitelia i žiaci zhodnotili "kvalitné" prevedenie témy - výročie vzniku SR. Koncert bol nenáročne podaný aj pre malé deti, zaujal, zanechal "stopu" v nás. Koncert bol príjemne a nenásilne spracovaný." (marec, 2023)

Veselé Vianoce: "Ďakujeme za Vianočný koncert, účinkujúci okrem pekných piesní prezentovali aj plno krásnych myšlienok o Vianociach. Koncert trval 60 minút a deti boli aktívne zapojené, prichádzali odpovedať na otázky na pódium. Texty piesní boli premietané projektorom tak, aby sa aj deti mohli zapojiť do spevu. Väčšina piesní bola známa a deti aktívne spolupracovali. Tešíme sa nabudúce. (Veronika Č., ZŠ Majcichov, december 2022)

"V kultúrnom dome Ľudovíta Štúra v Modre uskutočnil výchovný koncert LABYRINT. Touto cestou by sme Vám chceli veľmi pekne poďakovať za hudobno-vzdelávací program, ktorý upozorňoval žiakov na rôzne formy násilného správania ako je šikana, kyberšikana, či rôzne druhy závislostí. Program bol pre žiakov zaujímavý a veľmi pútavý. Ešte raz veľká vďaka :)
(Základná škola Ľudovíta Štúra v Modre, november, 2022)

"Prínos hudobno-výchovného koncertu Svet peňazí, ktorý sa uskutočnil 7. 10. 2022, vidíme najmä v aktuálnosti, názornosti a zrozumiteľnosti pre všetky vekové kategórie školopovinných detí. Veľkou devízou je prepojenie občianskej náuky, dejepisu, matematiky, hudobnej i etickej výchovy. Koncert určite odporúčame všetkým školám. Ďakujeme za skvelý umelecký zážitok.
ZŠ Plášťovce

"Dobrý deň, chcem Vám veľmi pekne poďakovať za výborný koncert na tému Svet peňazí. Pre deti ste priniesli nielen veľa informácii o svete peňazí, ale poskytli ste im aj výborný umelecký zážitok. Deti boli počas koncertu zaujaté danou témou a aj si zaspievali. Oceňujem prepojenie viacerých predmetov vsadených do koncertu. Odozva od žiakov a učiteľov bola mimoriadne dobrá a žiaci si pri spätnej väzbe veľmi veľa pamätali. Ešte raz veľmi pekne ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. Učitelia a žiaci Spojenej školy, Dudince." (október, 2022)

Hovorme o sexe: "S hudobnou agentúrou AMOS sme hovorili o sexe. Zložili sme si "ružové okuliare" a pozreli sme sa aj na odvrátenú tvár telesnej lásky. Výchovný program bol obohatený o skvelé songy v podaní skvelých interpretov :-) Náročná téma bola interpretovaná zaujímavým spôsobom a teenegerské publikum pohltila. Vrelo odporúčame a tešíme sa nabudúce!  (SSOŠP EBG, Brezno, jún, 2022)

"V jarných mesiacoch 2022 sme s Vašou agentúrou absolvovali sériu 13tich výchovných koncertov, či už na stredných školách, ako aj na verejnosti v rámci projektu EnviroTour. Za ten čas sme sa stretli s veľmi pozitívnou reakciou najmä zo strany pedagógov a študentov. Téma vody, jej dôležitosti pre život, ochrana životného prostredia a zmena klímy sú v dnešných dňoch veľmi dôležité. Budeme veľmi radi, ak sa stretneme zase v ďalších podobných projektoch v budúcnosti. Vašu agentúru môžeme len a len odporučiť." (Ondrej R., Trnavský samosprávny kraj, apríl 2022)

Hovorme o sexe: "Žiakov zaujala téma, skvelá interpretácia piesní v slovenčine, češtine i angličtine, ktoré ladili s témou a ponúkali priestor na rozšírenie obzoru. Výchovný koncert hodnotíme veľmi pozitívne, veď zvládnuť tému zodpovedného sexuálneho správania, orientácie, randenia, lásky, plánovaného rodičovstva tak bravúrnym spôsobom si vyžaduje znalosti a nesmiernu obetavosť. Tešíme sa na ďalšie predstavenia!" (SOŠ, Kráľ. Chlmec, február 2020).

"Všetky výchovné koncerty, ktoré u nás prezentovali hudobníci z umeleckej agentúry Amos, sú kvalitné, pútavé, odborné a hlavne hrané naživo. Hovorme o sexe, Klub 27, Svet peňazí, Budme ľudia, Nežná revolúcia - názvy i obsah koncertov odohraných v našej Strednej odbornej škole podnikania a služieb v Námestove prezentujú stále aktuálne celosvetové témy. Spojenie spevu, gitarovej hudby, prezentácií a dvoch charizmatických hudobníkov - to dokáže osloviť mladšie i staršie publikum. Aj pozitívne recenzie našich žiakov svedčia o tom, že v hudobnom podaní je i tá zložitejšia podstata témy oveľa ľahšie a zábavnejšie pochopená. Ďakujeme hudobníkom za ich každoročnú návštevu a už teraz sa tešíme na ďalšiu." (SOŠ Námestovo, október 2019).

"Vďaka hudobno-výchovnému koncertu s názvom Nežná revolúcia, nám boli priblížené ekonomické, politické i sociálne pomery v 40. - 80. rokoch minulého storočia. Hudobníci z umeleckej agentúry Amos krásne vysvetlili, čo všetko predchádzalo nežnej revolúcii, a to na základe stručných informácií a spomienok z toho obdobia. Odzneli piesne, v ktorých sa búrili proti komunistickému režimu a hlásali demokraciu. Takýto typ vzdelávacích prednášok sa mi páči. Nie je to suché rozprávanie ako na hodinách v škole. Mala som tiež možnosť zaspievať si niektoré piesne. Ale ako sa hovorí: „ Sto ľudí, sto chutí.“ Mnohí sa o toto obdobie nezaujímajú, pretože ho nezažili na vlastnej koži, alebo o ňom vedia veľmi málo a viac už nechcú vedieť. Je dobré poznať minulosť, aby sme sa z nej mohli poučiť." (študentka z SOŠ Námestovo, október 2019).

Svet peňazí - "Koncert bol pripravený zrozumiteľne, veľmi zaujímavo sa prelínali krátke vstupy hovoreného slova s výberom krásnych piesní. Ďakujeme umeleckej agentúre Amos za príjemne strávený čas a veríme, že si žiaci odniesli zaujímavé informácie, ktoré využijú pri ďalšom štúdiu." (Ing. G. Z., SOŠ, Žarnovica, február 2019).

Svet peňazí - Názory niektorých žiakov:
„Pekný program, veľa informácií bolo pre mňa nových, napríklad aj to, že platba cez INTERNET BANKING je najbezpečnejšia z domu – cez svoj internet a svoju zaheslovanú wifi...“
„Páčilo sa mi to prerátanie cigariet na eurá, teda, čo všetko, by sme si mohli kúpiť za týždeň, mesiac, rok, 10 rokov, keby sme tie peniaze, ktoré minieme na cigarety, odkladali.“
„Výborní hudobníci, výborný spev a super výber piesní, aj som si zaspieval...“
„Páčila sa mi ich pieseň NIČ SA MI NECHCE, LENIVÝ SOM, lebo ja mám také pocity každý deň...“
„Mám rád programy, kde je hudba, nie len suché prednášky...“(SOŠ Námestovo, november 2018)

"Recenzie študentov a učiteľov k edukačnému programu "Buďme ľudia":
" Bolo to poučné, pekná hudba, pesničky, ktoré spievali patrili k téme"
" Malo by sa organizovať viac takýchto koncertov"
" Prepojenie minulosti so súčasnosťou, téma viedla k zamysleniu v akých podmienkach žijeme my a ľudia v rôznych kútoch sveta"
" Podujatie hodnotím: výborná atmosféra a poučenie : Vážme si to, čo máme"
" Koncert bol veľmi dobrý, tematicky výborne spracovaný, štýl hudby tematicky zapadol"
" Dnešné podujatie považujem za obsahovo, časovo, priestorovo.......veľmi vydarené a poučné"
Zdraví Vás a na ďalšiu spoluprácu sa teší PhDr. Miroslava M., SOŠ techniky a služieb v Brezne" (apríl 2018).

Aj zvieratá sú živé bytosti: "Po celý čas koncertu boli deti vtiahnuté priamo do diania aj vďaka pútavej videoprojekcii. Výborne sa zabávali, tlieskali, tancovali a z koncertu odchádzali s dobrou náladou. Okrem nej však v nich zostal aj prebudený cit a zodpovednosť vo vzťahu k zvieratám. Ďakujeme Umeleckej agentúre Amos za krásny a poučný program. Ich kvalitne spracovaný a aktuálny program ocenili deti na záver veľkým potleskom." (ZŠ Ilava, apríl, 2018).

"Dnes sa žiaci našej strednej školy zúčastnili hudobno-výchovného koncertu „Voda nad zlato“ pri príležitosti Svetového dňa vody a ohlasy boli na tento už pre nás 3. program agentúry Amos opäť pozitívne nielen u žiakov ale aj u samotných pedagógov. Téma je vysoko aktuálna, bola podaná pre stredoškolákov zaujímavou formou, slovom i vizuálnou prílohou. Oceňujeme aj vhodný výber piesní. Získané informácie nás podnietili zamyslieť sa nad budúcnosťou našej planéty s jej globálnymi problémami životného prostredia, k akým neodmysliteľne patrí narastajúci nedostatok pitnej vody či znečisťovanie životného prostredia. Je ťažké si predstaviť situáciu, že by z vodovodného kohútika viac netiekla pitná voda a tá by bola cennejšia než zlato. Žiaľ, toto nám reálne hrozí ... .Program určite odporúčame na zamyslenie sa nad dôležitosťou a nenahraditeľnosťou vody v prírode i pre samotného človeka.   Pánom z agentúry ďakujeme za pekný zážitok a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. S pozdravom Mgr. Adriana F., SOŠ obchodu a služieb, Trenčín (marec 2018)"

Svet peňazí: "So svojou mediálno hudobnou prezentáciou sa nám predstavili členovia umeleckej agentúry AMOS Oliver Šipkovský a Alek Malo. Sú to ľudia, ktorí sa dlhé roky venujú organizovaniu koncertov pre školy s aktuálnymi témami. Navštívili nás už viackrát s námetmi environmentálnymi, antidiskriminačnými, prekrásnym spracovaním témy Vianoc... a vždy sme s ich vystúpeniami boli veľmi spokojní. Tentokrát sa zamerali na finančnú gramotnosť žiakov a zaujímavé témy - rozpočet domácnosti, úspory, hypotéky, úvery, riziká spojené s úvermi... boli vhodne dopĺňané hudbou, pesničkami, overovaním vedomostí žiakov, krátkym kvízom... Koncert naplnil očakávania pedagógov, ale hlavne zaujal žiakov - dokonca aj tých v pubertálnom veku. Je to téma zložitá, ale pre dnešný život a na prípravu na budúcnosť veľmi potrebná. Agentúre Amos veľmi pekne ďakujeme a dúfame, že budú ďalej pokračovať vo svojej veľmi úspešnej práci. PaedDr. Ľubica M., zástupkyňa riaditeľa ZŠsMŠ Cinobaňa" (február, 2018)

"Dobrý deň,chcem sa ešte raz poďakovať za vaše vystúpenie a posielam krátke hodnotenie: 
Výchovný koncert  "Svet peňazí" sme si vybrali hneď po zaslaní novej ponuky, pretože naša škola je  zapojená do projektu finančná gramotnosť a boli sme zvedaví o aký druh programu pôjde.  Koncert splnil naše očakánia. Bol pripravený zrozumiteľne, veľmi zaujímavo sa prelínali krátke vstupy hovoreného slova s výberom krásnych piesní. Veľmi vhodne bola použitá videoprojekcia a vyzdvihujeme aj preklad textov anglických  piesní.  V krátkom slede hovoreného slova sa žiaci obonámili (zopakovali si) význam a cenu platidla s jeho osobitosťami. Celé vystúpenie hodnotíme spolu s kolegami veľmi pozitívne a vrelo odporúčam." (SOŠ Pruské, február, 2018)

Svet peňazí: "Koncert naplnil očakávania pedagógov, ale hlavne zaujal žiakov, začo agentúre veľmi pekne ďakujeme a dúfame, že budú ďalej pokračovať vo svojej veľmi úspešnej práci." (ZŠ Cinobaňa, február, 2018)

Názory študentov ku programu "Buďme ľudia":
,,Koncert bol poučný. Páčilo sa mi prepojenie moderných piesní s históriou.“ (študentka 1.ročníka)
,,Malo by sa organizovať viac takýchto podujatí. Bol som spokojný. Koncert sa mi páčil. Palec hore!“ (študent 2.ročníka)
,,Koncert bol fajn, bavilo ma to. Určite by som si rád vypočul také niečo aj na budúce.“ (študent 1.ročníka)
,,Koncert bol skvelý. Spievali sa známe pesničky. Rada by som si bola vypočula aj viac skladieb. Škoda, že
koncert netrval dlhšie.“(študentka 3.ročníka)
,,Koncert sa mám páčil, téma bola dobre spracovaná. Umelci nás nasmerovali k zamysleniu sa nad krutosťou a násilím ľudí v minulosti, aj prítomnosti. Poukázali na hyenizmus a krutosť niektorých ľudí, ktorí sa nevedia zastaviť v násilnostiach pred ničím ani v súčasnosti. Slobodu a šťastný život si musíme všetci chrániť.“
,,Na koncerte bola pohoda. Zaujal nás erudovaný výklad pána hudobníka- gitaristu.“
,,Podujatie bolo dobrým upozornením na to, čo sa dialo a čo sa deje vo svete medzi ľuďmi rôznych rás a náboženstiev.“ (názory študentov školy) PaedDr. Ľubica M., výchovná poradkyňa, (Súkr. stredná umelecká škola, Žilina, marec, 2017)

Živá voda: "Dobrý deň, chcem sa Vám poďakovať za vystúpenie na našej škole. Deti si program užili a ešte aj dnes sme mali dozvuky "Aké to bolo pekné". Andrea P. (Košice, marec, 2017)

Nežná revolúcia: "Dnes som mala tú česť zúčastniť sa na vašom koncerte, ktorý sa mi veľmi páčil. Osobne dejiny ma nikdy nebavili ale spojenie slov s hudbou má svoje čaro ;) Už minulý rok som sa zúčastnila na vašom koncerte, ktorý bol zameraný na drogy. Bolo to veľmi poučné ale aj zábavné. Ďakujem za úžasný zážitok a prajem veľa úspechov na ďalších koncertoch. S pozdravom vaša verná fanušíčka Veronka" (Marec 2017)

"Buďme ľuďmi!" Heslo, ktoré by sme si mali pripomínať v dnešnej dobe čoraz častejšie a podľa ktorého sa musíme snažiť žiť. Naši žiaci si dnes mohli vďaka umeleckej agentúre Amos vypočuť a zaspievať mnoho piesní spojených s touto témou a pochopiť veľa faktov, ktoré súvisia s historickým vývojom akceptácie ľudí ľuďmi navzájom. Hudobníci nás pomocou hovoreného slova sprevádzali dejinami a filozofickým pretváraním tejto myšlienky. Základná škola s materskou školou v Harichovciach Vám ďakuje za všetkých svojich žiakov. Mgr. Ivana K." (ZŠ Harichovce, február, 2017)

"Dobrý deň, pán Šipkovský, veľmi pekne Vám ďakujem v mene všetkých žiakov našej školy za krásny program Labyrint, ktorý ste predviedli v našej škole. Podľa správania žiakov, ktorých nie je jednoduché niečím zaujať, môžem konštatovať, že ste mali úspech a určite si veľa z programu odniesli" (S. A., ZŠ Zavar, február, 2017)

"Buďme ľudia" - gratulujeme k vynikajúcemu scenáru k tak náročnej téme, akou sú ľudské práva. Neslobodu, totalitu či vykorisťovanie vnímajú naši žiaci  ako pojmy z hodín občianskej výchovy či dejepisu. Obrovské poďakovanie Vám patrí za to, že ste zrealizovali fantastickú, no najmä netradičnú vyučovaciu hodinu, ktorou ste vyprovokovali zamyslenie sa a diskusiu. Žiaci ocenili spracovanie témy ľudských práv cez historické súvislosti. Vysoko pozitívne hodnotili Váš umelecký výkon - vynikajúce piesne, úžasné hudobné prevedenie, krásny spev. Na záver vyjadrenie dvoch žiakov: "Toto by sme chceli robiť aj my!" Nie je čo dodať - tešíme sa na opätovné stretnutie. Ďakujeme za dnešný zážitok a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. S pozdravom, PhDr. Tatiana W., riaditeľka školy, Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy (November, 2016)

Klub 27: Dobrý deň, bol som dnes na vašom koncerte a veľmi sa mi páčil. Moc som sa o hudbu nezaujímal ale pri vašom koncerte som skoro ani nedýchal, spievali ste veľmi dobre a prezentácia ma tiež veľmi zaujímala. Tá hodina čo trvala mi prišla ako minúta a fakt mi to aj otvorilo oči ohľadom to "voľného a rýchleho" života. Takže fakt ste ma zaujali a chcel by som vám povedať že to čo robíte je super. S pozdravom Ľuboš (November, 2016)

Aj zvieratá sú živé bytosti: "Vážení aktéri a tvorcovia, výchovný koncert tohto typu sme ešte nevideli. Žiaci aj kolegovia, boli nadšení prístupom, živosťou, aktuálnosťou, modernosťou. Tých 60 minút ubehlo veľmi rýchlo, bez nudy a hlavne všetci odchádzali s úsmevom na tvári. tak si predstavujeme "výchovné koncerty". Ďakujeme." (Mgr. Alena T., ZŠ Jahodnícka, Martin, máj 2016)

Klub 27: "Veľmi dobré spracovanie témy, najviac ma zaujali príbehy závislých ľudí a ich fotky pred a po užívaní drog." (Simona, 4. ročník, Gymnázium J.G.Tajovského, Banská Bystrica, apríl 2016).

"Programy majú výhodu, že sú poučné, veku primerané pre deti, ktorým sú určené. Chválim Vás aj za vťahovanie žiakov do diania prostredníctvom ich aktivít, keď odpovedajú na otázky a užívajú si potlesk pred svojimi spolužiakmi. Nesporná je hudobná kvalita, rozumná cena a to, že sa nemusíme nikam terigať autobusom, čo nám zas šetrí financie aj čas. Páči sa nám aj projekcia počas predstavenia. Ja osobne oceňujem aj fajn komunikáciu pri dohadovaní predstavení. Koncertujete u nás preto, lebo Vaše koncerty sú perfektné." Mgr. Pavol H., ZŠ Brodno (Žilina, november 2015)

"Ešte raz ďakujeme vašej agenúre Amos za kvalitný populárno-náučný koncert Nežná revolúcia. Kvalitne spracovaný scenár, výborne odspievané piesne a hlavne výstižný a pútavý historický prehľad obdobia studenej vojny v našej krajine zaujal všetkých našich žiakov. Všetci pedagógovia sa vyjadrili pochvalne o vašom programe. Určite máme v pláne pozvať vás ešte raz v priebehu tohto školského roku 2015-2016 a to s programom protidrogovej témy.
Źeláme vám veľa úspešných vystúpení." Mgr. Dagmar M., Gymnázium M.R.Štefánika v Šamoríne. (september 2015)

Klub 27: "Dnes ste mali koncert pre SOŠ v Tlmačoch. Chcela by som sa poďakovať za silný kultúrny zážitok. Neopomenuteľná bola aj rétorická časť koncertu (veľmi prijateľná a presvedčivá forma). Este raz, vďaka. S pozdravom Katarína R." (apríl 2015)

"Našu školu navštívili dvaja hudobníci z umeleckej agentúry Amos a pripravili pre žiakov environmentálny hudobno-vzdelávací program na tému - Živá voda. Tento program bol popretkávaný piesňami, ktoré hudobníci spievali naživo zároveň boli do programu zakomponované rozprávky korešpondujúce s témou, ktorú sme si vybrali a boli vhodné aj pre prvý a druhý stupeň. Nakoľko v súčasnosti na školy chodí množstvo ponúk na výchovné koncerty, je veľmi náročné vybrať tú správnu ponuku, ktorá by žiakom nielen niečo dala, ale aby ich aj zaujala.
Výchovný koncert umeleckej agentúry Amos hodnotím na veľmi vysokej úrovni a určite v najbližšej budúcnosti ich znova oslovíme a vyberieme si ďalší koncert z ich pestrej ponuky. Ešte raz ďakujeme za krásny umelecký zážitok." (Mgr. Andrea F., ZŠ Harichovce, marec 2015)

KLUB 27: "Boli sme zo školy na rôznych takýchto protidrogovych koncertoch, ale tento bol najlepší, ste nám zase netlačili do hlavy, že nemáme brať drogy, ale ste to ukazovali na reálnych príkladoch. Celej našej triede sa to páčilo, ďakujeme." (Diana, III.A., Trenčín, november 2014)

"V novembri sa na našej škole konal zaujímavý hudobno-vzdelávací koncert. Aulou sa ozývali decibely z tónov gitár a spevu. Celým programom nás sprevádzali Alek a Oliver, ktorí vytvorili výbornú atmosféru. Hlavnou témou programu bola Nežná revolúcia. Zaujímavou formou sme spoznali časť nie tak dávnej minulosti nášho národa. Po koncerte nasledovalo poďakovanie od pani riaditeľky, samozrejme aj od žiakov. Dúfam, že k nám Alek a Oliver ešte čo nevidieť zavítajú. Už teraz sa tešíme." (Žiar nad Hronom, november 2014)

"Vzdelávanie na školách nie je len monotónne vysedávanie v školských laviciach, ale naučiť sa niečo nové môžeme aj na výchovných koncertoch, ktoré ponúkajú príjemnú kombináciu hovoreného slova a piesní. Takéhoto výchovného koncertu, s názvom „Hovorme o sexe“, sa zúčastnili žiaci vyšších ročníkov nášho gymnázia. Agentúra Amos si pre nás pripravila hodinový hudobno-vzdelávací program na tému sexuálnej výchovy. Venovali sa témam ako sú zodpovedné sexuálne správanie, sexuálna orientácia, menštruačný cyklus, pohlavné choroby a infekcie, promiskuita, ale aj randenie, výber partnera, láska, manželstvo, plánované rodičovstvo, či antikoncepcia. Na prvý pohľad tieto témy môžu vyvolať dojem, že bude koncert nudný a príliš poučný. Opak však bol pravdou. Atmosféra koncertu bola priateľská a prispôsobená mladým ľuďom, najmä výberom piesní. Každopádne bol pre nás koncert príjemne strávenou hodinkou školského času a sme radi, že sme sa ho mohli zúčastniť." (Anna P., Septima A, gymnázium Bratislava, 2014).

"Chceme sa veľmi pekne poďakovať umeleckej agentúre Amos za výborne zostavený environmentálny hudobno-vzdelávací program Živá voda, ktorý približuje žiakom význam a dôležitosť nenahraditeľnej tekutiny pre človeka i pre prírodu a tou je voda.
Vzdelávací program bol aktuálny (Svetový deň vody), pútavý svojou videoprojekciou ako aj výberom piesní, ktoré boli odohrané naživo. Na svoje si prišli žiaci aj vyučujúci. Ďakujeme za kultúrne obohatenie dňa a prajeme veľa zdravia a veľa osobných i pracovných úspechov. Žiaci a pedagógovia zo ZŠ Lúka", (2014).

Výchovný koncert "Hovorme o sexe" nám, žiakom Pedagogickej a sociálnej akadémie v Turčianskych Tepliciach, priniesol nové a zaujímavé vedomosti týkajúce sa sexuálneho života.
Touto cestou by sme sa chceli poďakovať pani prof. Michalkovej, ktorá nám umožnila nahliadnuť a odhaliť zopár, pre nás neznámych a zaujímavých súvislostí, týkajúcich sa lásky, sexu a v neposlednom rade aj vzťahov medzi mladými ľuďmi. A na záver ako povedal Alek s Oliverom: "Láska musí byť rovnako svetlom, ako plameňom". Gabriela K., III.KL (2013)

Recenzie od žiakov na SPŠ Murgaša v Banskej Bystrici, kde sme odohrali proti-drogový program KLUB 27 v septembri 2013. Odpovedali na otázku: "Ako sa Vám páčil výchovný koncert a čo by ste na ňom vylepšili?"

  • "Koncert ma zaujal. Páčilo sa mi, že to nebola len hodina blabolov o drogách, aké sú, atď. "
  • "Mne sa to páčilo - bolo to iné, ako ostatné výchovné koncerty."
  • "Koncert bol zaujímavý. Ani som nevedel, že v Klube 27 je až toľko dobrých hudobníkov. Bol som natoľko zaujatý, že ma ani nenapadlo vybrať mobil. Koncert bol taktiež veľmi prínosný a bolo to dobrým spestrením vyučovania."
  • "Veľmi dobré podanie témy, nebolo treba sa príliš vnucovať, aby to diváka zaujalo. Hudobné ukážky a pár slov o drogách, spevákoch hodnotím ako super nápad, kvôli dobrému prelínaniu, super spracované a veľmi kvalitná interpretácia skladieb. Nejaké mínusy nájsť neviem. Veľmi dobrý nápad a určite mi to niečo dalo."
  • "Výchovný koncert bol podľa môjho názoru na vysokej úrovni. A teda už nie je miesto na ďalšie zdokonalenie."
  • "Nemám slov. Všetko super."

KLUB 27: "Volám sa Michal Jánošík a chodím do 3.D. Na hudobnú chodím už 12 rokov, takže mám aký, taký prehľad nad hudbou. Keď sme sa od našej triednej profesorky dozvěděli, že sa bude konať výchovný koncert spojený s drogami, tak som mal obavy, že to bude znovu nejaké rádové rozprávanie a divné pesničky poskladané dvoma - troma akordami. Akonáhle nás dvojica účinkujúcich uviedla do problematiky a začali hrať, tak som vedel, že som tu dobre. Veľmi sa mi páčilo prevedenie rozprávania, v ktorom bolo dosť faktov, možno aj vlastných názorov spojených s prezentáciou. No najviac ma zaujalo prevedenie hudby. Gitarové sóla ma plnohodnotne umelecky naplnili. Určite som si z tohto  výchovného koncertu niečo nové zobral, ak nie, tak možno nové veci o drogách alebo  možno nový druh piesne. Ďakujem." (SPŠ, Martin, 2012).

Klub 27 (hudba a drogy)“ - Študenti sa s nadšením zúčastnili moderného výchovného koncertu pod názvom Klub 27. Novinkou pre študentov bol pohľad na problematiku drog cez životné príbehy a osudy ťažko drogovo závislých hudobníkov a spevákov. Koncert bol sprevádzaný video-projekciou, prezentujúcou všetky možné následky, ktoré môžu drogy po sebe na človeku zanechať. Študenti vysoko ocenili kvalitu speváckeho výkonu.
V každom z nás zanechal koncert svoj osobitný odkaz a donútil nás zamyslieť sa nad istými alarmujúcimi vecami, ktoré sa či už priamo, alebo nepriamo, týkajú každého jedného z nás.
(Ing. Gabriela I., SOŠ obchodu a služieb Nová Baňa, 2012).

Výchovný koncert - 2.kolo... ...aj tak by sa dala nazvať ďalšia návšteva nám už dobre známych hudobníkov z agentúry AMOS, ktorí nás naposledy navštívili v októbri. S blížiacim sa "Dňom vody", ktorý je 22.3., bola téma koncertu nanajvýš aktuálna - "ŽIVÁ VODA". Koncert bol doplnený aj o vizuálnu prezentáciu obrázkov spätých s touto tematikou. Piesne sa striedali s hovoreným slovom a obrazom, všetko bolo podfarbované intenzívnym potleskom. Opäť výborný zážitok! (Základná škola, Klátova Nová Ves, 2012).

"Amos medzi nami 2011: Aj zvieratá sú živé bytosti, to je názov výchovného koncertu, s ktorým k nám prišli hudobníci umeleckej agentúry Amos. Ich koncerty sú nám už dobre známe a teší nás, že sú vždy zábavné a poučné. Aj tentokrát sa so žiakmi porozprávali o zvieratkách, o ich životných potrebách, o starostlivosti o domáce zvieratá... Deti boli vtiahnuté priamo do diania koncertu, riešili úlohy, za ktoré dostali aj malé odmeny.
Deti sa výborne zabávali, tlieskali, tancovali a pýtali si aj prídavok. Len ťažko sa im odchádzalo po 60 minútach do tried. Ďakujeme aktérom koncertu a veríme, že budeme mať možnosť vypočuť si ich aj v budúcnosti" (ZŠ Horná Ždaňa, 2011).

"Na našej škole sa uskutočnil výchovný koncert "Labyrint" , ktorý sprostredkovala agentúra AMOS z Banskej Bystrice. Deti sa dozvedeli nenásilným, pútavým spôsobom o probléme šikanovania, diskriminácie a intolerancie . Koncert trval takmer hodinu. Boli aj trochu obavy, či to tí najmenší tak dlho vydržia, ale nebol žiaden problém, koncert ich zaujal a boli pozorní. Realizátori koncertu deti vedeli zaujať, mali k divákom výborný prístup. Ďakujeme za peknú akciu" (ZŠ s MŠ Brezno, 2011).

"V utorok boli žiaci celej našej školy na výchovnom koncerte v kultúrnom dome, kde ich peknou rockovou hudbou zabávali dvaja gitaristi z umeleckej agentúry Amos z Banskej Bystrice. Koncert sa niesol pod názvom Labyrint. Program pozostával nielen z hudby, ale aj z hovoreného slova zameraného na šikanovanie, boj proti rasizmu a závislostí, ako aj proti škodlivosti internetu a celkovo proti násiliu v akejkoľvek forme. Súčasťou programu boli aj otázky a úlohy pre žiakov, ktoré boli odmenené.
Sálou sa často ozýval hromadný hlasný spev detských divákov, čo značí o úspešnosti tohto podujatia" (ZŠ Turňa nad Bodvou, 2011).

"Pre žiakov I. stupňa dnes vystúpila umelecká agentúra Amos s výchovným koncertom pod názvom "AJ ZVIERATÁ SÚ ŽIVÉ BYTOSTI". Ku každodeným problémom patrí aj problematika ochrany práv zvierat. Cieľom dnešného vystúpenia bolo prebudiť v deťoch cit a zodpovednosť vo vzťahu k zvieratám. Ďakujeme Umeleckej agentúre Amos za krásny a poučný program. Ich vystúpenie ocenili deti veľkým potleskom" (ZŠ Moldava nad Bodvou, 2011).

 
 
amos
   
 

najlepší výchovný koncert, najlepšie výchovné koncerty, protidrogová tematika, boj proti dezinformáciám, mediálna výchova, výchovný koncert o dezinformáciách a mediálnej výchove, agentúra amos, umelecká agentúra amos, živá voda, aj zvieratá sú živé bytosti, klub 27, hudba a drogy, buďme ľudia ľudské práva, nežná revolúcia príbeh slovenska, výchovný koncert banská bystrica, kultúrne poukazy