amos
 
 
. . . . . .
 
 
LABYRINT
.
.
Hudobno-vzdelávací, socio-patologický program LABYRINT je zameraný na viaceré negatívne stránky života a nástrahy, s ktorými sa žiaci stretávajú. Poukazuje na rôzne formy násilného správania a intolerancie, ako rasizmus a šikanovanie; pozitíva, aj negatíva internetu a chatovania, internetová zoznamka, sociálne siete, ako aj závislosti na automatoch, počítačoch a mobilných telefónoch, fajčení, alkohole a omamných látkach.
Násilie a intolerancia sú javy, s ktorými sa deti stretávajú dennodenne, nielen v televízii, ale aj v reálnom živote a aj priamo na školách. Pod násilím sa rozumie uplatnenie sily voči niekomu alebo niečomu. Za násilie sa pokladá každá forma ubližovania, prejavu nadvlády, vyhrážania sa, fyzického, psychického a sexuálneho nátlaku. Osobitnou témou je aj „moderná" forma šikanovania cez elektronické médiá, tzv. kyberšikana.
amos
.

Súčasťou programu je aj hudobná zložka, v ktorej hrajú dvaja hudobníci piesne naživo. Pomocou primeraných otázok sú deti vťahované do deja programu a za správne odpovede odmeňované.

Program je vhodný pre žiakov základných škôl.
Program je podporený video-projekciou.
Dĺžka programu je cca. 60 min.

Recenzia k programu:
"Na našej škole sa uskutočnil výchovný koncert "Labyrint" , ktorý sprostredkovala agentúra AMOS z Banskej Bystrice. Deti sa dozvedeli nenásilným, pútavým spôsobom o probléme šikanovania, diskriminácie a intolerancie . Koncert trval takmer hodinu. Boli aj trochu obavy, či to tí najmenší tak dlho vydržia, ale nebol žiaden problém, koncert ich zaujal a boli pozorní. Realizátori koncertu deti vedeli zaujať, mali k divákom výborný prístup. Ďakujeme za peknú akciu" (ZŠ s MŠ Brezno, 2011)
 
"V utorok boli žiaci celej našej školy na výchovnom koncerte v kultúrnom dome, kde ich peknou rockovou hudbou zabávali dvaja gitaristi z umeleckej agentúry Amos z Banskej Bystrice. Koncert sa niesol pod názvom Labyrint. Program pozostával nielen z hudby, ale aj z hovoreného slova zameraného na šikanovanie, boj proti rasizmu a závislostí, ako aj proti škodlivosti internetu a celkovo proti násiliu v akejkoľvek forme. Súčasťou programu boli aj otázky a úlohy pre žiakov, ktoré boli odmenené.
Sálou sa často ozýval hromadný hlasný spev detských divákov, čo značí o úspešnosti tohto podujatia" (ZŠ Turňa nad Bodvou, 2011).
.
   
     
 
Umelecká agentúra Amos, o.z.; tel.: 0907 525 688, e-mail: amos.agentura@gmail.com