amos
 
 
. . . . . .
 
 
VESELÉ VIANOCE
 

Hudobno-vzdelávací zábavný program „VESELÉ VIANOCE“ približuje žiakom pravú podstatu najkrajšieho sviatku v roku. Zábavnou a pútavou formou prezentuje históriu Vianoc, tradície, rozmanitosť osláv v rôznych krajinách sveta a dôležitosť priateľských, rodinných a medziľudských vzťahov.

Súčasťou programu je aj hudobná zložka, v ktorej hrajú dvaja hudobníci piesne naživo. Pomocou primeraných otázok sú deti vťahované do deja programu a za správne odpovede odmeňované.

   


Program je podporený video-projekciou.
Program je určený pre 1. a 2. stupeň ZŠ
Dĺžka programu je cca. 55 min.

     
     
 
Umelecká agentúra Amos, o.z.; tel.: 0907 525 688, e-mail: amos.agentura@gmail.com