amos
 
 
. . . . . .
 
 
ŽIVÁ VODA
.
Environmentálny hudobno-vzdelávací program ŽIVÁ VODA približuje žiakom význam, dôležitosť a nenahraditeľnosť vody v prírode a pre človeka. Program sa dotýka tém, ako napr. kolobeh vody v prírode, zásoby pitnej vody, šetrenie vodou, havárie ropných tankerov, znečisťovanie prírody, ochrana prírody, separácia odpadu, recyklácia, atď.

Súčasťou programu je aj hudobná zložka, v ktorej hrajú dvaja hudobníci piesne naživo. Pomocou otázok a súťaží (o.i. aj v separovaní odpadu) sú deti vťahované do deja programu a za správne odpovede odmeňované.

Program je podporený video-projekciou.
Program je vhodný pre žiakov základných škôl.
Dĺžka programu je cca. 60 min.

.

Recenzia k programu:
Živá voda: "Dobrý deň, chcem sa Vám poďakovať za vystúpenie na našej škole. Deti si program užili a ešte aj dnes sme mali dozvuky "Aké to bolo pekné". Andrea Petrová (Košice, marec, 2017)
 
"Našu školu navštívili dvaja hudobníci z umeleckej agentúry Amos a pripravili pre žiakov environmentálny hudobno-vzdelávací program na tému - Živá voda. Tento program bol popretkávaný piesňami, ktoré hudobníci spievali naživo zároveň boli do programu zakomponované rozprávky korešpondujúce s témou, ktorú sme si vybrali a boli vhodné aj pre prvý a druhý stupeň. Nakoľko v súčasnosti na školy chodí množstvo ponúk na výchovné koncerty, je veľmi náročné vybrať tú správnu ponuku, ktorá by žiakom nielen niečo dala, ale aby ich aj zaujala. 
Výchovný koncert umeleckej agentúry Amos hodnotím na veľmi vysokej úrovni a určite v najbližšej budúcnosti ich znova oslovíme a vyberieme si ďalší koncert z ich pestrej ponuky. Ešte raz ďakujeme za krásny umelecký zážitok." (Mgr. Andrea Fabianová, ZŠ Harichovce, marec 2015)
 
"Chceme sa veľmi pekne poďakovať umeleckej agentúre AmOs za výborne zostavený environmentálny hudobno-vzdelávací program Živá voda, ktorý približuje žiakom význam a dôležitosť nenahraditeľnej tekutiny pre človeka i pre prírodu a tou je voda.
Vzdelávací program bol aktuálny (Svetový deň vody), pútavý svojou videoprojekciou ako aj výberom piesní, ktoré boli odohrané naživo. Na svoje si prišli žiaci aj vyučujúci. Ďakujeme za kultúrne obohatenie dňa a prajeme veľa zdravia a veľa osobných i pracovných úspechov. Žiaci a pedagógovia zo ZŠ Lúka", (2014).
 
"Výchovný koncert - 2.kolo... ...aj tak by sa dala nazvať ďalšia návšteva nám už dobre známych hudobníkov z agentúry AMOS, ktorí nás naposledy navštívili v októbri. S blížiacim sa "Dňom vody", ktorý je 22.3., bola téma koncertu nanajvýš aktuálna - "ŽIVÁ VODA". Tentokrát bol koncert doplnený aj o vizuálnu prezentáciu obrázkov spätých s touto tematikou. Piesne sa striedali s hovoreným slovom a obrazom, všetko bolo podfarbované intenzívnym potleskom. Opäť výborný zážitok!" (Základná škola, Klátova Nová Ves, 2012).
 
   
 
Umelecká agentúra Amos, o.z.; tel.: 0907 525 688, e-mail: amos.agentura@gmail.com