amos
 
 
. . . . . .
 
 
SVET PEŇAZÍ

.

.

Hudobno-výchovný koncert “Svet peňazí” sa venuje financiám. Finančná gramotnosť je súbor znalostí, ktoré človeku umožňujú porozumieť financiám a správne s nimi zachádzať v rôznych životných situáciách.

Program sa dotýka tém, ako napr.: peniaze, úver, úrok, banky a účty, sporenie a investovanie, úroková pasca, dlh a bohatstvo, rodinný rozpočet, história peňazí, atď.

Obsah je obohatený aj zaujímavými príbehmi ľudí, ktorí zbohatli svojou šikovnosťou, alebo talentom, ale aj o príbehy ľudí, ktorých náhle zbohatnutie pripravilo úplne o všetko.

Súčasťou programu je aj hudobná zložka, v ktorej hrajú dvaja hudobníci piesne naživo. Pomocou primeraných otázok sú deti vťahované do deja programu a za správne odpovede odmeňované.

Program je podporený video-projekciou.
Program je určený pre 1. a 2. stupeň ZŠ
Dĺžka programu je cca. 60 min.

.
   
Recenzia k programu: Svet peňazí: "So svojou mediálno hudobnou prezentáciou sa nám predstavili členovia umeleckej agentúry AMOS Oliver Šipkovský a Alek Malo. Sú to ľudia, ktorí sa dlhé roky venujú organizovaniu koncertov pre školy s aktuálnymi témami. Navštívili nás už viackrát s námetmi environmentálnymi, antidiskriminačnými, prekrásnym spracovaním témy Vianoc... a vždy sme s ich vystúpeniami boli veľmi spokojní. Tentokrát sa zamerali na finančnú gramotnosť žiakov a zaujímavé témy - rozpočet domácnosti, úspory, hypotéky, úvery, riziká spojené s úvermi... boli vhodne dopĺňané hudbou, pesničkami, overovaním vedomostí žiakov, krátkym kvízom... Koncert naplnil očakávania pedagógov, ale hlavne zaujal žiakov - dokonca aj tých v pubertálnom veku. Je to téma zložitá, ale pre dnešný život a na prípravu na budúcnosť veľmi potrebná. Agentúre Amos veľmi pekne ďakujeme a dúfame, že budú ďalej pokračovať vo svojej veľmi úspešnej práci. PaedDr. Ľubica Machavová, zástupkyňa riaditeľa ZŠsMŠ Cinobaňa" (február, 2018)
   
     
 
Umelecká agentúra Amos, o.z.
e-mail: amos.agentura@gmail.com