amos
 
 
. . . . . .
 
 
CESTA ŽIVOTOM
 
Hudobno-vzdelávací program „CESTA ŽIVOTOM“ je zameraný na viaceré aspekty, ktoré formujú mladú osobnosť, názory a zdravú životosprávu. Program sa dotýka tém, ako napr. význam a dôležitosť štúdia, výber školy, rozvoj schopností, zdravý životný štýl, šport, zdravá výživa, ale aj úcta k učiteľom a starším ľuďom, slušné správanie a dôležitosť priateľských vzťahov.  
  .
.

Súčasťou programu je aj hudobná zložka, v ktorej hrajú dvaja hudobníci piesne naživo. Pomocou primeraných otázok sú deti vťahované do deja programu a za správne odpovede odmeňované.

Program je podporený video-projekciou.
Program je určený pre 1. a 2. stupeň ZŠ
Dĺžka programu je cca. 60 min.

.
     
     
 
Umelecká agentúra Amos, o.z.; tel.: 0907 525 688, e-mail: amos.agentura@gmail.com