amos
 
 
. . . . . .
 
.
Ponuka pre základné školy: (kliknutím na obrázok sa zobrazia podrobnosti...)
 
MUZIKA (Hudobná výchova)

 

Hudobno-výchovný koncert “Muzika” sa venuje slovenskej a českej populárnej hudbe.

Počas 60 minút si pripomenieme najvýznamnejšie osobnosti zo slovenskej a českej populárnej hudobnej scény. Venujeme sa starším ledendám a evergreenom, ale aj textárom, skladateľom a novodobým úspešným hviezdam.

Obsah je obohatený aj zaujímavými príbehmi zo sveta show bizinisu a video prezentáciou. (viac...)

Program je určený pre 1. a 2. stupeň ZŠ
Dĺžka programu je cca. 60 min.

.
 
SVET PEŇAZÍ (Finančná gramotnosť)

,

 

Hudobno-vzdelávací anti-diskriminačný program SVET PEŇAZÍ je zameraný najmä na financie. Program sa dotýka tém, ako napr. peniaze, úver, úrok, banky a účty, sporenie a investovanie, úroková pasca, dlh a bohatstvo, rodinný rozpočet, história peňazí, atď.
Obsah je obohatený aj zaujímavými príbehmi ľudí, ktorí zbohatli svojou
šikovnosťou, alebo talentom, ale aj o príbehy ľudí, ktorých náhle zbohatnutie pripravilo úplne o všetko. (viac...)

Program je určený pre 1. a 2. stupeň ZŠ
Dĺžka programu je cca. 60 min.

 
 
BUĎME ĽUDIA (Ľudské práva / Anti-diskriminačný program)
.
 

Hudobno-vzdelávací anti-diskriminačný program BUĎME ĽUDIA je zameraný najmä na medziľudské vzťahy a ľudské práva. Program sa dotýka tém, ako napr. otrokárstvo (starovek, kolonizácia Ameriky, súčasnosť), ľudské práva, totalitný režim a diktatúra, obchodovanie s ľuďmi, detské otroctvo, práva a povinnosti detí, otroctvo na Slovensku a žobrácke gangy.  (viac...)

Program je určený pre 1. a 2. stupeň ZŠ
Dĺžka programu je cca. 60 min.

 
 
VESELÉ VIANOCE (Vianočný program)
 
.
 

Hudobno-vzdelávací zábavný program „VESELÉ VIANOCE“ približuje žiakom pravú podstatu najkrajšieho sviatku v roku. Zábavnou a pútavou formou prezentuje históriu Vianoc, tradície, rozmanitosť osláv v rôznych krajinách sveta a dôležitosť priateľských, rodinných a medzi- ľudských vzťahov.  (viac...)

Program je určený pre 1. a 2. stupeň ZŠ
Dĺžka programu je cca. 55 min.

 
CESTA ŽIVOTOM (Motivačný program / Zdravá výživa)
 
 

Hudobno-vzdelávací program CESTA ŽIVOTOM je zameraný na viaceré aspekty, ktoré formujú mladú osobnosť, názory a zdravú životosprávu. Program sa dotýka tém, ako napr. význam a dôležitosť štúdia, výber školy, rozvoj schopností, zdravý životný štýl, šport, zdravá výživa, ale aj úcta k učiteľom a starším ľuďom, slušné správanie a dôležitosť priateľských vzťahov.  (viac...)

Program je určený pre 1. a 2. stupeň ZŠ
Dĺžka programu je cca. 60 min.

 
LABYRINT (Socio-patologický, anti-diskriminačný program)
amos
 

Hudobno-vzdelávací socio-patologický program LABYRINT je zameraný na viaceré negatívne stránky života a nástrahy, s ktorými sa deti stretávajú. Poukazuje na rôzne formy násilného správania a intolerancie, ako rasizmus a šikanovanie; pozitíva, aj negatíva internetu a chatovania, internetová zoznamka, sociálne siete, ako aj závislosti na automatoch, počítačoch a mobilných telefónoch, fajčení, alkohole a omamných látkach. (viac...)

Program je určený pre 1. a 2. stupeň ZŠ
Dĺžka programu je cca. 60 min.

 
 
ŽIVÁ VODA (Environmentálna výchova)
.
 

Environmentálny hudobno-vzdelávací program ŽIVÁ VODA približuje žiakom význam, dôležitosť a nenahraditeľnosť vody v prírode a pre človeka. Program sa dotýka tém, ako napr. kolobeh vody v prírode, zásoby pitnej vody, šetrenie vodou, havárie ropných tankerov, znečisťovanie prírody, ochrana prírody, separácia odpadu, recyklácia, atď. (viac...)

Program je určený pre 1. a 2. stupeň ZŠ
Dĺžka programu je cca. 60 min.

 
AJ ZVIERATÁ SÚ ŽIVÉ BYTOSTI (Environmentálna výchova)
.
 

Hudobno-vzdelávací program AJ ZVIERATÁ SÚ ŽIVÉ BYTOSTI je zameraný na aktuálnu problematiku ochrany práv zvierat, s cieľom prebudiť v deťoch cit aj zodpovednosť vo vzťahu ku zvieratám. Program sa dotýka aj tém: starostlivosť o zviera, správny výber zvieraťa, útulky, pokusy na zvieratách, atď. (viac...)

Program je určený pre 1. a 2. stupeň ZŠ
Dĺžka programu je cca. 60 min.

 
Umelecká agentúra Amos, o.z.
e-mail: amos.agentura@gmail.com