amos
 

Moderný výchovný koncert: kvalita, aktuálnosť, odbornosť, pútavosť,
mladí a energickí účinkujúci, piesne hrané a spievané naživo, video-projekcia...

uvod koncerty recenzie kontakt
 
 

Umelecká agentúra Amos - Šipkovský Vám prináša moderné výchovné koncerty pre žiakov základných a stredných škôl. Programy sú kvalitne spracované, aktuálne, pútavé a konzultované s odborníkmi z praxe.

Hudobnú zložku tvoria piesne, hrané a spievané hudobníkmi naživo, priamo korešpondujúce s témami jednotlivých programov, podporené video-projekciou.

 
Účinkujú:

.

Ing. Oliver Šipkovský

Profesionálny spevák a gitarista,
pôsobí 14 rokov v oblasti hudobno-vzdelávacích koncertov pre žiakov ZŠ a SŠ, frontman rockovej kapely, ekonóm a manažér agentúry

.

PaedDr. Stanislav Šipkovský

Učiteľ 14 rokov na ZŠ a SŠ - dejepis, geografia, občianska náuka, výchovný poradca na ZŠ,
profesionálny moderátor, hra na cajon a perkusie, autor publikácie o slovenských dejinách

 
.   .
 

Kontakt:

Ing. Oliver Šipkovský

Tel.: 0907 525 688

e-mail: amos.sipkovsky@gmail.com

 
 
git
 
 
amos