amos
 
 
. . . . . .
 
 

.

Moderný výchovný koncert:
kvalita, aktuálnosť, odbornosť, pútavosť,
piesne hrané naživo, video-projekcia...

Umelecká agentúra Amos Vám už 12 rokov prináša moderné výchovné koncerty pre žiakov základných a stredných škôl. Programy sú kvalitne spracované, aktuálne, pútavé a prekonzultované s odborníkmi z praxe. V ponuke máme 14 vzdelávacích programov.

Ponuku pre stredné školy tvorí protidrogový program "Klub 27", program zameraný na sexuálnu výchovu "Hovorme o sexe", environmentálny program "Voda nad zlato" a historický program z nedávnej minulosti "Nežná revolúcia". Novinkou je program o ľudských právach s názvom "Buďme ľudia" a program o finančnej gramotnosti s názvom "Svet peňazí".

Ponuku pre základné školy tvoria environmentálny program o ochrane vody a prírody "Živá voda" a ochrane zvierat "Aj zvieratá sú živé bytosti", sociálno-patologický program "Labyrint", ako prevencia pred závislosťami a nástrahami, ktoré prináša život, ďalej motivačný program "Cesta životom", ktorý motivuje mladých ľudí k správnemu vykročeniu do života. Novinkou je vianočný program "Veselé vianoce" a program o ľudských právach s názvom "Buďme ľudia", program o finančnej gramotnosti s názvom "Svet peňazí" a program zameraný na hudobnú výchovu "Muzika".

V programoch účinkujú profesionálni hudobníci Alek Malo a Oliver Šipkovský, ktorí pôsobia už niekoľko rokov v oblasti hudobno-výchovných koncertov pre deti a mládež, aj ako učitelia hudby a lídri svojich hudobných zoskupení.

Hudobnú zložku tvoria piesne, hrané a spievané hudobníkmi naživo, priamo korešpondujúce s témami jednotlivých programov, podporené video-projekciou.

..

 
RECENZIA ZŠ: "Programy majú výhodu, že sú poučné, veku primerané pre deti, ktorým sú určené. Chválim Vás aj za vťahovanie žiakov do diania prostredníctvom ich aktivít, keď odpovedajú na otázky a užívajú si potlesk pred svojimi spolužiakmi. Nesporná je hudobná kvalita, rozumná cena a to, že sa nemusíme nikam terigať autobusom, čo nám zas šetrí financie aj čas. Páči sa nám aj projekcia počas predstavenia. Ja osobne oceňujem aj fajn komunikáciu pri dohadovaní predstavení.
Koncertujete u nás preto, lebo Vaše koncerty sú perfektné." Mgr. Pavol Holeša, ZŠ Brodno (Žilina, november 2015)
 
RECENZIA SŠ: "Všetky výchovné koncerty, ktoré u nás prezentovali hudobníci z umeleckej agentúry Amos, sú kvalitné, pútavé, odborné a hlavne hrané naživo. Hovorme o sexe, Klub 27, Svet peňazí, Budme ľudia, Nežná revolúcia - názvy i obsah koncertov odohraných v našej Strednej odbornej škole podnikania a služieb v Námestove prezentujú stále aktuálne celosvetové témy. Spojenie spevu, gitarovej hudby, prezentácií a dvoch charizmatických hudobníkov - to dokáže osloviť mladšie i staršie publikum. Aj pozitívne recenzie našich žiakov svedčia o tom, že v hudobnom podaní je i tá zložitejšia podstata témy oveľa ľahšie a zábavnejšie pochopená. Ďakujeme hudobníkom za ich každoročnú návštevu a už teraz sa tešíme na ďalšiu." (p. Bystričanová, SOŠ Námestovo, október 2019).
 
   
aktualizované: 2022/september/01
 
 
Umelecká agentúra Amos, o.z., e-mail: amos.agentura@gmail.com, web: www.AMOSagentura.sk